GDPR na mieru

Poradenstvo, školenia, implementácia

Čo je GDPR? 

General Data Protection Regulation je nové nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré nahradí zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Do platnosti bude uvedené 25. mája 2018. Tento rozsiahly dokument ovplyvní fungovanie väčšiny spoločností. Najväčší dopad bude mať najmä na spoločnosti, ktoré spracúvajú a uchovávajú veľké množstvo osobných údajov. Povinnosti, ktoré nariadenie ustanovuje, sa však budú týkať aj malých podnikov.

Každá spoločnosť, ktorá spracúva osobné údaje, či už ide len o údaje zamestnancov alebo o rozsiahle databázy klientov, by mala vykonať interný audit a vykonať príslušné opatrenia aby jej fungovanie bolo od 25. mája 2018 v súlade s GDPR.


Najdôležitejšie zmeny

 • Sprísnenie podmienok pre poskytovanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • Povinnosť za určitých podmienok vymenovať zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov
 • Všetky osoby nadobudnú právo byť zabudnuté a úplne zmazané
 • Zmeny pri presunoch osobných údajov do zahraničia
 • Povinnosť oznamovať akýkoľvek prípad porušenia ochrany osobných údajov
 • Produkty a systémy budú musieť už počas vývoja zohľadňovať princíp "privacy by design"
 • Možnosť pristúpenia ku kódexom správania alebo získať certifikát o dodržiavaní GDPR
 • Sprísnenie pokút za nedodržiavanie zákonných povinností

NAŠE SLUŽBY

O NÁS

Vzdelávanie a certifikácie

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.

Spoločnosť TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. už od roku 2011 pomáha ľuďom rozvíjať svoj potenciál a tak ľahšie dosahovať stanovené ciele. Poskytujeme služby v oblasti poradenstva, vzdelávania, personálnych a systémových certifikácií. Naším dlhodobým cieľom je budovanie vzťahov so zákazníkmi. Veľký dôraz preto kladieme práve na kvalitu služieb a spokojnosť zákazníka.

Právny garant

Advokátska kancelária 

Bukovinský & Chlipala

Už od roku 2003 poskytujeme komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch ako aj právne služby známym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Svojim klientom zaručujeme služby na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považujeme za významnú oblasť nášho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sme sa rozhodli podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti.


Spolupracujúci advokáti

JUDr. Marek Hraška

JUDr. Marek Hraška začal pôsobiť v advokácii hneď po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2010. V roku 2014 zložil advokátske skúšky a ďalej zostal pôsobiť ako asociovaný advokát v rámci advokátskej kancelárie v Bratislave. Počas tohto obdobia poskytoval služby viacerým slovenským aj zahraničným klientom. V roku 2018 založil vlastnú advokátsku kanceláriu a prebral aj správu webového sídla www.akhraska.sk, ktoré dovtedy viedol JUDr. Imrich Hraška.

 • právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností a developerskej činnosti
 • právne poradenstvo v sporovej agende
 • právo obchodných spoločností
 • fúzie a akvizície
 • softvérové právo a ochrana osobných údajov
 • právne poradenstvo v pracovnoprávnych záležitostiach

JUDr. Peter Homola

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby najmä v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva a správneho práva. Klientom poskytujeme aj právne služby v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach ako aj právne služby v procese verejného obstarávania.

 • občianske a rodinné právo
 • obchodné právo
 • správne právo
 • právo nehnuteľností a stavieb
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • pracovné právo a práva sociálneho zabezpečenia
 • verejné obstarávanie

KONTAKTY

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.

Kopčianska 8A, 851 01 Bratislava

02 20 72 60 38

gdpr@skgdpr.sk