O NÁS

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.

vzdelávanie a certifikácie

Spoločnosť TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. už od roku 2011 pomáha ľuďom rozvíjať svoj potenciál a tak ľahšie dosahovať stanovené ciele. Poskytujeme služby v oblasti poradenstva, vzdelávania, personálnych a systémových certifikácií. Naším dlhodobým cieľom je budovanie vzťahov so zákazníkmi. Veľký dôraz preto kladieme práve na kvalitu služieb a spokojnosť zákazníka. 


BUKOVINSKÝ & CHLIPALA

právny garant

Už od roku 2003 poskytujeme komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch ako aj právne služby známym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Svojim klientom zaručujeme služby na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považujeme za významnú oblasť nášho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sme sa rozhodli podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti.