Školenia

GDPR Zodpovedná osoba

Kurz je určený oficiálnym reprezentantom spoločností a organizácií v rámci EU nariadenia GDPR na pozícii "Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov".
Je vhodný i pre tých z vás, ktorí nemajú s GDPR skúsenosti a chcú posilniť svoju odbornú kvalifikáciu. S najväčšou pravdepodobnosťou majú totiž zmeny výrazné dopady i na vaše interné dáta, ktoré získavate, vyhodnocujete, či archivujete.

GDPR Analýza a implementácia

Školenie je zamerané na identifikáciu základných povinností a praktickú implementáciu požiadaviek GDPR. Cieľom školenia je získať skutoční a právne relevantné informácie o GDPR a jeho reálnych požiadavkách. Získajte praktické znalosti poptrebné pre zabezpečenie súladu s požiadavkami GDPR prostredníctvom efektívnej, časovo a zdrojovo vyváženej implementácie, nielen znalosti založené na právnom výklade GDPR.na poslednú chvíľu nevyriešite! GDPR Data Workflow Audit, opatrenia atď.

GDPR Zmluvy a sprostredkovateľ

Školenie je zamerané na identifikáciu sprostredkovateľa a zmluvné vymedzenie príslušných práv a povinností prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracúvaní a ochrane osobných údajov. Zabezpečenie plnenia povinností povinných osôb vo vzťahu k spracúvaniu a ochrane osobných údajov v súlade s GDPR je povinnosťou všeobecne známou, ktorá má byť bez výnimky plnená od 25. mája 2018. Špecifickou oblasťou je však zmluvné vymedzenie príslušných práv a povinností prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracúvaní a ochrane osobných údajov. Po účinnosti GDPR na verejnosť preniklo množstvo návrhov zmlúv určených sprostredkovateľom, ktoré buď z dôvodu neznalosti alebo účelovosti obsahujú také ustanovenia, ktoré sú nevykonateľné, nad rámec alebo dokonca v rozpore s GDPR. Problematickou sa javí aj samotná identifikácia sprostredkovateľov a z dôvodu opatrnosti sa pristupuje k plošnému a v určitých prípadoch zbytočnému uzatváraniu zmlúv s obchodnými partnermi, ktorí status sprostredkovateľa nikdy nenadobudli.

GDPR a pracovné právo

Školenie je zamerané na identifikáciu základných povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom a bývalým zamestnancom podľa GDPR. Cieľom školenia je získať skutoční a právne relevantné informácie o GDPR a jeho reálnych požiadavkách. Získajte praktické znalosti poptrebné pre zabezpečenie súladu s požiadavkami GDPR prostredníctvom efektívnej, časovo a zdrojovo vyváženej implementácie, nielen znalosti založené na právnom výklade GDPR.na poslednú chvíľu nevyriešite! GDPR Data Workflow Audit, opatrenia atď.