PORADENSTVO A IMPLEMENTÁCIA

S čím všetkým vám pomôžeme? 

  • Analýza existujúcej dokumentácie ("Mapping");
  • Rozdielová analýza ("GAP Analysis");
  • Návrh riešenia a plán ("Project Plan");
  • Implementácia a prechod ("Implementation");
  • Súlad s požiadavkami GDPR: proces a zlepšovanie ("Compliance").

Ako ste pripravený na nové nariadenie GDPR?

Ako to bude prebiehať? 

KROK 1 : Analýza

Analýza zahŕňa vyplnenie komplexného dotazníka, analýzu existujúcej dokumentácie a rozdielovú analýzu (GAP Analysis).

KROK 2 : Návrh riešenia

Na základne zistených údajov navrhneme riešenia a plán potrebných úprav a činností.

KROK 3 : Implementácia 

Po úspešnej implementácií je potrebné procesy sledovať, upravovať nedostatky a aplikovať prípadné zlepšenia.