Dotazník

Dotazník pripravenosti organizácie na GDPR

*Udelením tohto súhlasu súhlasíte s tým, aby Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, názov organizácie, sídlo organizácie, e-mailová adresa a telefonický kontakt boli spracúvané spoločnosťou TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. na vykonania analýzy rozsahu implementácie GDPR. Súhlas je poskytnutý na dobu 1 roka, ak osobitný zákon nevyžaduje dlhšiu dobu spracúvania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie nemá spätné účinky.

**Prečítať Poučenie dotknutej osoby v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov