Kolokvium vinum GDPR

Kolokvium vinum - neformálne stretnutia na aktuálne témy

Termín: 20.2.2018 o 17:00

Miesto: TOTO Restaurant, Záhradnícka 151 Bratislava (budova Slovanetu)

Prednášajúci: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. 

Vstup na udalosť je zdarma. Účasť je však nutné z kapacitných dôvodov nahlásiť najneskôr do 18.2.2018 telefonicky alebo mailom. Ďakujeme za pochopenie.