PREFIS

Spoločnosť PREFIS sa už o konca 90. rokov špecializuje na vývoj a implementáciu riadiacich systémov správy pokladníc. Nezávisle alebo ako subdodávateľ zaviedli riešenia správy pokladne v dvadsiatich deviatich centrálnych bankách, štrnástich ministerstvách financií a dlhových agentúrach, devätnástich globálnych korporáciách a ôsmich komerčných bankách na celom svete.

https://www.prefis.com/summa/


Dodané služby

  • Analýza a implementácia GDPR